یال

خواهشمندیم این خبر را نیز بخوانید

باسلام و عرض ادب

توصیه و سفارش برخی از دوستان و شنایان در پاسخگوئی سریعتر به درخواستها در روند پاسخگوئی ما تاثیر نخواهد گذاشت. لذا از کلیه ی عزیزان تقاضامندیم به هیچوجه توضیه ای نزد ما نیاورده و آشنائی ندهند تا حق کسی ضایع نشود.

با توصیه و سفارش و قراردادن ما در رودربایستی اساتید و دوستان و احباء ئی که همگی نزد ما عزیز و محبوب هستند خدای ناکرده مجبور میشویم که نوبت ها را جابجا کنیم و چون این امر را بدون رودربایستی با هیچکسی انجام نمیدهیم موجبات ناراحتی هرسه طرف فراهم خواهد شد. 

با حفط احترام به همه ی عزیزان ، توصیه میکنیم ابدا و به هیچ وجه توصیه نامه و تلفن و پیامک و ایمیلی مبنی بر آشنائی دادن و یا ...ارسال نفرمائید و بگذارید طبق روال عادی خودمان پیش برویم تا خدا هم راضی باشد و حق کسی ضایع نشود

نوبت دهی ها همچنان با صلاحدید ما مبتنی بر فاکتورهای دیگری غیر از سفارش و پارتی و ... انجام میگیرد

از اینکه رعایت میکنید سپاسگذاریم

وفقکم الله