یال

خبر 5 دی ماه

بسم الله الرحمن الرحیم

باسلام و عرض ادب

همچنان از عزیزانی که در گرفتن جواب صبوری میکنند سپاسگذاریم.

در سامانه ی جدید سعی کرده ایم شرایطی را بوجود آوریم که همه چیز مستند و محفوظ و قابل دسترسی بماند . هرچند هنوز به سرعت مطلوب پاسخگوئی نرسیده ایم لکن در صددیم که در ادای حق عزیزان نهایت تلاش خود را بنمائیم.
انواع فرمهای تحلیل و بررسی و تعیین نام فرزند و شراکت و برند و سایت و ... محدوده ی زمان پاسخگوئی مشخصی خواهند داشت به جز فرم تغییر نام که به هیچوجه بخاطر مصالح و صلاحدید کارشناسی شده در تاثیرگذاری مطلوب و بدون ضرر تغییر نام ، زمانی برای آن تعیین نمی‌کنیم.
همچنان از عزیزانی که هنوز فرم ثبت شده در سامانه ی قبلی را در این سامانه وارد نکرده اند تقاضا داریم برای ارسال مجدد فرم باتوجه به اخبار و قوانین ذکر شده اقدام نمایند.
تارنمای تخصصی علم نامشناسی(علم اسامی)