یال

پرسش‌های همیشگی

پرسش‌های همیشگی

پایه ی علم اسامی چیست و از کجا آمده است؟

آیا ندانستن و عمل نکردن به این علم منافاتی با عدالت خدا ندارد؟

آیا تغییر نام ائمه بی حرمتی و جفا به ائمه اطهار سلام الله علیهم نیست؟

lمراحل انجام کار چگونه است؟ از کجا باید شروع کنیم؟

 آیا همه افراد میتوانند نام خود را تغییر دهند؟ آیا به همه ی افراد توصیه به تغییر نام میکنید؟؟

آیا بررسی و تحلیل نام برای همه لازم است؟

چرا برای خدمات هزینه دریافت میشود؟ چرا مبلغ اینقدر زیاد است؟

چرا پس از پرداخت هزینه ی تحلیل وبررسی و مشاوره نام ، برای  تغییر نام هم هزینه دریافت میشود؟

نامهای ائمه اطهار در کدام یک از دسته های اسامی قرار دارد و چرا؟

پس از تغییر نام چه مدتی طول میکشد تا تغییر درزندگی فرد رخ دهد؟

چرا برای تغییر نام اینهمه شرط و شروط گذاشته اید و مشغول الذمة کرده اید؟

چرا پس از تحلیل و بررسی نام نامهای مناسب افرادی که نام نامناسبی داردن را اعلام نمیکنید؟

چرا توصیه میکنید نامهای ائمه را با احتیاط انتخاب کنند و اینکه باید ظرفیت نام ائمه سلام الله علیهم را داشته باشیم یعنی چه؟

آیا تحلیل و بررسی اسامی توسط نرم افزار صورت میگیرد ؟

چرا وقتی نام پدر و مادر با هم تناسب نداشته باشد نامی برای نوزادش تعیین نمیکنید؟

تعداد نامهای ارسالی برای تغییر یا تعیین نام چندنام است؟

آیا اسامی پیشنهادی فقط اسامی مذهبی است؟

چرا در اسامی پیشنهادی تعداد اسامی مذهبی کمتر از اسامی دیگر است؟

چرا باید آداب تغییر نام رعایت شود؟

آیا حتما باید مرغ سیاه قربانی شود؟

آیا تاخیر در قربانی مشکلی دارد؟

آیا میتوان در حالت بی وضو بودن و یا در عادت ماهیانه آداب تغییر نام را انجام داد؟

آیا نامی که والدین روی ما گذاشته اند خواست خدا نبوده؟

پس از تغییر نام با دیگران چگونه برخورد کنیم؟

در جواب تحلیل و معاینه ی نام و نام خانواده ام توصیه به تغییر نامم شده است ، من میخواهم ابتدا اسامی مناسب برای خودم را بدانم و اگر دوست داشتم نامم را تغییر دهم. آیا امکان دارد فرم تغییر نام را ارسال کنم؟

تغییر نام به چه معناست و آیا حتما باید نام را در شناسنامه تغییر یابد؟

چرا پاسخگویی به درخواستها با تاخیر مواجه میشود؟