یال

مشخصات حساب بانکی
 • بانک ملی 6037997399631028 ___ 0300278210005

  امکان پرداخت آنلاین در صفحه قوانین در جدول تعرفه ها تعبیه شده است. 0300278210005 شماره کارت 6037997399631028

 • بانک ملت 6104337472065554 ___ 5007137765

  امکان پرداخت آنلاین در صفحه قوانین در جدول تعرفه ها تعبیه شده است. 5007137765 شماره کارت 6104337472065554

 • پرداخت آنلاین زرین پال(پرداخت آنلاین متفرقه)

  http://zarinp.al/@mahdavifar

 • واریز توسط کد USSD

  7786#*97*788* با شماره گیری این کد سریع و آسان مبلغ مورد نظر را واریز کنید.